Τηλεοπτικό σποτ 2021

Το Care είναι το κεντρικό θέμα της νέας τηλεοπτικής διαφήμισης. Εφαρμόζεται επαγγελματικά στο φαρμακείο με τις πολλές συμβουλές και υπηρεσίες υποστήριξης για τον πληθυσμό

Στην καθημερινή ζωή, η φροντίδα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρές χειρονομίες στην εργασία, στην οικογένεια, ενώ ψωνίζετε - και επίσης στο φαρμακείο. Οι πραγματικοί φαρμακοποιοί και οι PTA αντιπροσωπεύουν αυτήν τη φροντίδα στο νέο σημείο.