Όροι και προϋποθέσεις / Όροι χρήσης

1. Ορισμοί
"Wort & Bild" ή "Wort & Bild Verlag" είναι η Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG.
Οι "πύλες υγείας" είναι όλες οι πύλες σχετικά με το θέμα της υγείας που διαχειρίζεται η Wort & Bild στο Διαδίκτυο, που διατίθενται προς το παρόν στις www.apotheken-umschau.de, www.senioren-ratgeber.de, www.diabetes-ratgeber.net και www. baby-und -familie.de. Οι πύλες υγείας περιλαμβάνουν επίσης υπο-περιοχές που βρίσκονται σε αυτές.
"Χρήστες" είναι όλοι οι επισκέπτες στις πύλες υγείας, δηλαδή τόσο τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στις πύλες υγείας για την προσωπική περιοχή όσο και οι επισκέπτες που βρίσκονται μόνο στις σελίδες στις πύλες υγείας στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση χωρίς εγγραφή.
Οι "Όροι και Προϋποθέσεις" είναι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της επιχείρησης για τις πύλες υγείας και τις υπο-περιοχές που βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα.

2. Εισαγωγή
2.1. Ισχύς των όρων και προϋποθέσεων
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση των πυλών υγείας καθώς και για όλες τις υποπεριοχές που βρίσκονται σε αυτές. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του χρήστη δεν ισχύουν στο βαθμό που αποκλίνουν ή έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να βρεθούν στις πύλες υγείας υπό τον τίτλο "Όροι και Προϋποθέσεις".

2.2 Γενικά
Οι πύλες για την υγεία είναι τηλεμέσων.
Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν το περιεχόμενο και να παραγγείλουν ενημερωτικά δελτία. Η εγγραφή στην προσωπική περιοχή σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανιστείτε σε ένα προφίλ.
Η Wort & Bild παρέχει την τεχνική πλατφόρμα. Εάν η Wort & Bild παρέχει το δικό της περιεχόμενο για χρήστες, αυτά επισημαίνονται ως τέτοια.

2.2 Σημαντικές πληροφορίες χρήσης
Το περιεχόμενο του Word & Image στις πύλες υγείας στοχεύει στην παρουσίαση των ιατρικών δεδομένων όσο το δυνατόν πληρέστερα και εκτενέστερα σε μια μορφή που μπορεί να κατανοήσει ο λαός. Υπό αυτήν την έννοια, οι ατομικές παρουσιάσεις περιέχουν φυσικά μόνο γενικές πληροφορίες που δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ατομική διάγνωση, συμβουλές και θεραπεία από γιατρούς. Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να κάνουν ανεξάρτητα διαγνώσεις ή να κάνουν θεραπείες χωρίς να συμβουλευτούν το γιατρό και το φαρμακοποιό.
Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη δοσολογία των ναρκωτικών σε αυτές τις σελίδες, αυτές οι πληροφορίες αντιστοιχούν στην κατάσταση γνώσης κατά τη στιγμή της δημοσίευσης που σημειώθηκε με την ημερομηνία. Η ιατρική και η φαρμακευτική επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς. Η έρευνα και η εμπειρία σε κλινικές και πρακτικές οδηγούν σε νέες γνώσεις.
Εκτός από την περίπτωση παραβίασης βασικών υποχρεώσεων, η ευθύνη της Wort & Bild περιορίζεται σε πρόθεση και βαριά αμέλεια. Σε περίπτωση τραυματισμού, η ευθύνη δεν περιορίζεται.
Στο βαθμό που το περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους ή έργα άλλων δημιουργών καθίσταται προσβάσιμο στις πύλες υγείας του Wort & Bild - για παράδειγμα το περιεχόμενο των εγκυκλοπαίδων υγείας - και στο βαθμό που η υιοθέτηση υποδεικνύεται από πηγές ή αναφορές, ο δημιουργός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτό περιεχόμενο. Η Wort & Bild επέλεξε προσεκτικά τους δημιουργούς αυτού του περιεχομένου ή των έργων. Ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος περιεχομένου, έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Wort & Bild για το περιεχόμενο.
Οι πύλες υγείας περιέχουν επίσης συνδέσμους προς προσφορές τρίτων που διατηρούνται από αυτά και των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι γνωστό στο Word & Image. Η Wort & Bild παρέχει πρόσβαση μόνο σε αυτές τις προσφορές και επομένως δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Παρόλα αυτά, η Wort & Bild θα διαγράψει τον σύνδεσμο προς αυτές τις σελίδες εάν αντιληφθεί παράνομο περιεχόμενο εκεί.
Επιπλέον, η Wort & Bild δεν μπορεί να δεχτεί καμία ευθύνη για συνεισφορές χρηστών. Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, ασχολούμαστε με προσφορές τρίτων και σε καμία περίπτωση εκφράσεις από την Wort & Bild Verlag. Ωστόσο, η Wort & Bild διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αναρτήσεις με προσβλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, ρατσιστικό ή παράνομο περιεχόμενο.
Σας ζητάμε να μας ενημερώσετε αμέσως μέσω email εάν βρείτε τέτοιο περιεχόμενο σε σχόλια ή σε συνδεδεμένες σελίδες τρίτων.

3. Πρόσβαση και χρήση
Δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης.

4. Εγγραφή
Ο χρήστης εγγυάται ότι τα δεδομένα που εισάγει είναι σωστά και ενημερωμένα. Σε περίπτωση αλλαγών, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει τα δεδομένα του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Ένας χρήστης μπορεί να εγγραφεί μόνο για τον εαυτό του. Δεν επιτρέπεται εγγραφή από τρίτους.
Η Wort & Bild δεν μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα εάν η ταυτότητα που δίνεται από έναν εγγεγραμμένο χρήστη ταιριάζει με την πραγματική ταυτότητά του, δηλαδή εάν οι πληροφορίες είναι αυθεντικές. Επομένως, η Wort & Bild δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες σχετικά με την ταυτότητά τους ή για την αυθεντικότητα των χρηστών.

5. Εφαρμογές Διαθεσιμότητα; Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι πύλες υγείας περιλαμβάνουν διάφορες εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την εγγραφή. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα προσωπικό προφίλ και να δημοσιεύσει σχόλια.

Η Wort & Bild προσπαθεί να διατηρεί τις πύλες υγείας διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η Wort & Bild δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα και έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκλείσει τις πύλες υγείας και τις εφαρμογές που βρίσκονται σε αυτές εν όλω, εν μέρει, γενικά ή για μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών. Η Wort & Bild, εάν είναι δυνατόν, θα επισημάνει προγραμματισμένους χρόνους συντήρησης που σημαίνει μακροπρόθεσμη μη διαθεσιμότητα. Η Wort & Bild δικαιούται ανά πάσα στιγμή να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών στο σύνολό της ή την πρόσβαση σε μεμονωμένες εφαρμογές για συγκεκριμένες ώρες.

Η Wort & Bild έχει το δικαίωμα να στέλνει email που δημιουργούνται αυτόματα σε εγγεγραμμένα μέλη.

6. Υποχρεώσεις χρηστών
6.1 Αρχή
Ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους όταν χρησιμοποιεί τις πύλες υγείας και τις διάφορες εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την εγγραφή και, ειδικότερα, να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.
Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς πληροφορίες κατά την εγγραφή.
Ο χρήστης υποχρεούται να κρατήσει μυστικά το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ο χρήστης αντιληφθεί την κατάχρηση της ταυτότητάς του, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Wort & Bild. Σε περίπτωση κατάχρησης, η Wort & Bild δικαιούται να αποκλείσει την πρόσβαση αμέσως. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε κατάχρηση για την οποία είναι υπεύθυνος.
6.2 Προφίλ χρήστη
6.2.1 Κατά τη δημιουργία ενός προφίλ χρήστη, ο χρήστης πρέπει να παρέχει τις απαιτούμενες ελάχιστες πληροφορίες. Όλες οι άλλες λεπτομέρειες είναι προαιρετικές.
6.2.2 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο προφίλ πρέπει να είναι αληθείς.
6.2.3 Ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύσει μια φωτογραφία του στο προφίλ χρήστη του. Επιτρέπονται φωτογραφίες στις οποίες ο ίδιος ο χρήστης είναι αναγνωρίσιμος, καθώς και σχέδια, λογότυπα και γραφικά. Εάν ο χρήστης δημοσιεύσει μια φωτογραφία, σχέδιο, λογότυπο ή γραφικό στο προφίλ του, εγγυάται ότι είναι ο κάτοχος των απαραίτητων δικαιωμάτων χρήσης.
6.3 Δημοσίευση περιεχομένου
6.3.1 "Περιεχόμενα" υπό την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων είναι πληροφορίες με την ευρύτερη έννοια, ιδίως κείμενα, αρχεία, γραφικά, εικόνες και σύνδεσμοι.
6.3.2 Ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημοσιεύσει περιεχόμενο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
6.3.3 Συγκεκριμένα, ο χρήστης αναλαμβάνει
• να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο που περιέχει αναληθείς πραγματικές δηλώσεις.
• να μην δημοσιεύσετε προσβλητικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το αν αυτό το περιεχόμενο σχετίζεται με την Wort & Bild, άλλους χρήστες, συντονιστές, υπαλλήλους της Wort & Bild Verlag ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
• να μην χρησιμοποιείτε πορνογραφικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας των νέων ή να διαφημίζει ή να προσφέρει πορνογραφικούς ή νέους νόμους προστασίας ·
• να μην δημοσιεύσετε περιεχόμενο που αποτελεί καταστολή.
• να απέχουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιεχομένου ή σημάτων που προστατεύονται (ιδίως από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, όνομα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σχέδιο ή νόμος μοντέλου χρησιμότητας)
• να μην αναλάβει ή να προωθήσει ενέργειες που παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, ιδίως να μην ενοχλεί άλλους χρήστες στέλνοντας ανεπιθύμητα διαφημιστικά email.
• να μην δημοσιεύσετε περιεχόμενο που περιέχει νομικές υπηρεσίες ή φορολογικές συμβουλές ή άλλες ατομικές συμβουλές σε τρίτους ή που χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση μιας τέτοιας υπηρεσίας ή συμβουλής.
• να μην δημοσιεύεται περιεχόμενο που διαφημίζει άμεσα ή έμμεσα προϊόντα, υπηρεσίες, πολιτικά κόμματα ή πεποιθήσεις.
• να μην δημοσιεύσετε περιεχόμενο που υπόκειται σε νομική ή συμβατική υποχρέωση διατήρησης του απορρήτου.
• να μην ορίσετε συνδέσμους σε άλλες τηλεμέσες με παράνομο περιεχόμενο
6.4 Χρήση περιεχομένου
Ο χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να διανείμει, διαφορετικά να δημοσιοποιήσει ή να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το περιεχόμενο στις πύλες υγείας χωρίς τη συγκατάθεση του αντίστοιχου κατόχου των δικαιωμάτων. Αυτό δεν ισχύει εάν οι αντίστοιχες ενέργειες επιτρέπονται ρητά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Η δημοσίευση συνδέσμων σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter, το Google+ ή άλλα δίκτυα επιτρέπεται μόνο εάν αποκλείεται η δυνατότητα μεταφοράς εικόνων, γραφικών ή εικόνων από τη συνδεδεμένη ανάρτηση στην εικόνα προεπισκόπησης της ανάρτησης, δηλ. Η. η αντίστοιχη λειτουργία απενεργοποιείται στο κοινωνικό δίκτυο.
6.5 Τεχνικές προφυλάξεις
Εναπόκειται στον χρήστη να δημιουργήσει τις απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις για πρόσβαση στις πύλες υγείας. Αυτό ισχύει ιδίως για το λογισμικό υλικού και λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί, τη σύνδεση μέσω Διαδικτύου και τη χρήση του απαιτούμενου λογισμικού προγράμματος περιήγησης.
Στην περίπτωση της περαιτέρω τεχνικής ανάπτυξης της πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η Wort & Bild και των επιμέρους στοιχείων της, είναι ευθύνη του χρήστη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής για το λογισμικό και το υλικό που χρησιμοποιεί.
Η σωστή χρηστικότητα των εφαρμογών προϋποθέτει ότι το σύστημα του χρήστη δέχεται τα cookies που μεταδίδονται από τον διακομιστή Wort & Bild Verlag. Εναπόκειται στον χρήστη να κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να ασφαλίσει το σύστημά του, ιδίως για να χρησιμοποιήσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης, για να πραγματοποιεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων και να χρησιμοποιεί ενημερωμένο λογισμικό προστασίας για την προστασία από ιούς υπολογιστών και άλλα κακόβουλα προγράμματα .

6.6 Δυσλειτουργίες
Δεν επιτρέπονται δραστηριότητες που διαταράσσουν ή επηρεάζουν την ακεραιότητα και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών ή παρενοχλούν άλλους χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, τη διακοπή των προφυλάξεων ασφαλείας, όπως η χρήση ή το λαθρεμπόριο κακόβουλων προγραμμάτων και η αποστολή ανεπιθύμητου ταχυδρομείου σε άλλους χρήστες.
Εάν ο χρήστης ενημερωθεί για δραστηριότητες του τύπου που περιγράφεται παραπάνω ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση των πυλών υγείας που είναι αντίθετη με το νόμο ή τη σύμβαση, θα πρέπει να το αναφέρει στη Wort & Bild χρησιμοποιώντας τη λειτουργία που παρέχεται για αυτές τις περιπτώσεις ή μέσω email.

7. Συνεισφορές και σχόλια
Ο χρήστης δεσμεύεται να δημοσιεύει μόνο αναρτήσεις και σχόλια που αντιστοιχούν στο θέμα της αντίστοιχης πύλης υγείας. Ο τόνος πρέπει να είναι ευγενικός και αντικειμενικός. Η πραγματική κριτική είναι ευπρόσδεκτη, αλλά οι προσωπικές επιθέσεις πρέπει να αποφεύγονται.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις συνεισφορές και τα σχόλια που έχει δημοσιεύσει. Η Wort & Bild, οι υπάλληλοί της και οι συντονιστές δεν υποχρεούνται να ελέγχουν τις συνεισφορές και τα σχόλια για νομιμότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή πληρότητα.
Η Wort & Bild, οι υπάλληλοί της και οι συντονιστές έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν αναρτήσεις και σχόλια που παραβιάζουν αυτούς τους όρους χρήσης, ιδίως αυτούς που αναφέρονται στην ενότητα 6 και στην ενότητα 7. Σε αυτήν την περίπτωση, η Wort & Bild έχει επίσης το δικαίωμα να αποτρέψει τον χρήστη να δημοσιεύσει περαιτέρω συνεισφορές και σχόλια.
Οι δημοσιευμένες συνεισφορές, σχόλια, απόψεις, πληροφορίες και άλλο περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζουν τη γνώμη της Wort & Bild Verlag, των υπαλλήλων της ή των συντονιστών. Αυτά δεν υιοθετούν τις συνεισφορές, τα σχόλια, τις πληροφορίες και τις απόψεις των χρηστών ως δικές τους. Η Wort & Bild, οι υπάλληλοί της και οι συντονιστές δεν είναι υπεύθυνες για οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ή δραστηριότητες των χρηστών.

8. Δικαιώματα της Wort & Bild Verlag σε περίπτωση παραβίασης των καθηκόντων
Η Wort & Bild έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα κατά του ενδιαφερόμενου χρήστη κατά τη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση παραβίασης των νόμιμων διατάξεων ή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
Η Wort & Bild διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα ακόλουθα μέτρα και κυρώσεις ειδικότερα, με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων και αξιώσεων:
• Διαγραφή συνεισφορών, σχολίων ή άλλου περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη.
• Αποκλεισμός του χρήστη από ορισμένες εφαρμογές.
• προσωρινός ή μόνιμος αποκλεισμός του χρήστη.
Εάν ο χρήστης έχει αποκλειστεί, απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση των πυλών υγείας. Το αναγνωριστικό χρήστη αποκλείεται. Το προφίλ του χρήστη είναι απενεργοποιημένο έτσι ώστε να μην είναι πλέον προσβάσιμο από άλλους χρήστες και διαγράφεται μετά από μια περίοδο διατήρησης 90 ημερών, εκτός εάν η Wort & Bild χρειάζεται αυτά τα δεδομένα για να διεκδικήσει αξιώσεις εναντίον του χρήστη. Απαγορεύεται επίσης στον χρήστη να εγγραφεί ξανά.
Οι λέξεις και οι εικόνες δεν υποχρεούνται να δικαιολογήσουν κατάλληλα μέτρα και κυρώσεις.

9. Εξουσιοδότηση της Wort & Bild Verlag για αλλαγές
Η Wort & Bild διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά ή να περιορίσει τις πύλες υγείας, τις εφαρμογές σε αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την εγγραφή, εν όλω ή εν μέρει.
Η Wort & Bild έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις πύλες υγείας ανά πάσα στιγμή, ιδίως να τροποποιήσει τη δομή, τις κατηγορίες και τις λειτουργίες, να δημιουργήσει εκ νέου, να αλλάξει ή να τις αφαιρέσει εν όλω ή εν μέρει.
Η Wort & Bild δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τους τρόπους δημοσίευσης συνεισφορών και σχολίων από τους χρήστες. Συγκεκριμένα, δικαιούται να περιορίσει τους χρόνους κατά τους οποίους μπορούν να δημοσιεύονται συνεισφορές και σχόλια.

10. Δικαιώματα της Wort & Bild Verlag στις πύλες υγείας
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι πύλες υγείας και οι εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την εγγραφή είναι βάσεις δεδομένων και βάσεις δεδομένων i. Σ. V. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG ενεργειών, οι οποίες βρίσκονται στη νόμιμη ιδιοκτησία του Wort & Bild Verlag. Τα σχετικά προγράμματα υπολογιστών προστατεύονται σύμφωνα με την §§ 69α του UrhG. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.
Τα δικαιώματα για όλα τα άλλα στοιχεία των πυλών υγείας, ιδίως τα δικαιώματα χρήσης και τα επικουρικά πνευματικά δικαιώματα στο περιεχόμενο και τα έγγραφα που δημοσιεύονται από την Wort & Bild, ανήκουν επίσης αποκλειστικά στην Wort & Bild.
Οι επωνυμίες, τα λογότυπα της εταιρείας, άλλα σήματα και ειδοποιήσεις προστασίας, ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των πυλών υγείας ή μεμονωμένων στοιχείων τους ενδέχεται να μην καταργηθούν ή να τροποποιηθούν. Αυτό ισχύει επίσης για εκτυπώσεις.

11. Χορήγηση δικαιωμάτων για περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη
11.1 Ο χρήστης παραχωρεί στην Wort & Bild το περιεχόμενο που έχει δημοσιεύσει στις πύλες υγείας κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του μη αποκλειστικού, χωρικά και χωρίς περιορισμούς περιεχομένου, ελεύθερου μεταβιβάσιμου δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης. Το δικαίωμα περιλαμβάνει όλους τους γνωστούς και άγνωστους τύπους χρήσης.
11.2 Η παραχώρηση δικαιωμάτων σε περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο προσωπικό προφίλ του χρήστη, ιδίως σε φωτογραφίες και κείμενα και πληροφορίες που δημοσιεύονται εκεί, περιορίζεται χρονικά στη διάρκεια της σύμβασης χρήστη. Το αντίστοιχο περιεχόμενο θα διαγραφεί από την Wort & Bild μετά τη λήξη της σύμβασης χρήστη.
11.3 Η παραχώρηση δικαιωμάτων σε συνεισφορές και σχόλια που έχει δημοσιεύσει ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε περιεχομένου μπορεί να περιέχει, π.χ. αρχεία ήχου ή εικόνας, είναι μόνιμη. Οι συνεισφορές και τα σχόλια του χρήστη θα ανωνυμοποιηθούν μετά τη λήξη της σύμβασης χρήστη σύμφωνα με την Ενότητα 13.5 αυτών των GTC.
11.4 Το δικαίωμα της Wort & Bild Verlag περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τη χρήση στο πλαίσιο των πυλών υγείας, άλλων τηλεμέσων και άλλης χρήσης σε ηλεκτρονικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου και του ενδοδικτύου, στο πλαίσιο υπηρεσιών κατ 'απαίτηση (υπηρεσίες ζήτησης όλων των ειδών ), στο πλαίσιο εφαρμογών που υποστηρίζονται από κινητές επικοινωνίες, στον οπτικοακουστικό τομέα, στο πλαίσιο ψηφιακών μέσων και προϊόντων πολυμέσων κάθε είδους, καθώς και στον τομέα των εκτυπώσεων.
11.5 Το δικαίωμα του Wort & Bild Verlag περιλαμβάνει συγκεκριμένα:
11.5.1 το δικαίωμα αναπαραγωγής, διάθεσης στο κοινό και διάδοσης, δηλαδή το δικαίωμα αναπαραγωγής, δημοσιοποίησης και αναπαραγωγής του περιεχομένου δημοσίως χωρίς περιορισμό, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ιδίως μέσω της ψηφιακής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο των πυλών υγείας και άλλων τηλεμέσα;
11.5.2 το δικαίωμα διάθεσης του περιεχομένου κατόπιν αιτήματος, δηλαδή του δικαιώματος αποθήκευσης του περιεχομένου, διάθεσης του στο κοινό, μεταφοράς του σε έναν ή περισσότερους χρήστες, σε όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, δίκτυα ηλεκτρονικών δεδομένων και δίκτυα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ·
11.5.3 το δικαίωμα διαφήμισης, δηλαδή το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου για τη διαφήμιση των πυλών υγείας και άλλων τηλεμέσων ή άλλων προσφορών από την Wort & Bild Verlag ή τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων μέσων και εκτός του Διαδικτύου, ιδίως στα έντυπα μέσα .
11.5.4 το δικαίωμα επικοινωνίας στο κοινό, δηλαδή το δικαίωμα δημόσιας αναπαραγωγής του περιεχομένου για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς μέσω φορέων ήχου, φορέων εικόνας, φορέων εικόνας και ήχου, φορέων πολυμέσων και άλλων φορέων δεδομένων σε όλες τις μορφές, χρησιμοποιώντας όλες τις αναλογικές και ψηφιακές διαδικασίες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής ακουστικής αναπαραγωγής του κειμένου ·
11.5.5 το δικαίωμα επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα επεξεργασίας, μετάφρασης, τακτοποίησης και εκτέλεσης άλλων αλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημοσίευσης ή εκμετάλλευσης της επεξεργασίας και του δικαιώματος αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν, από τον εαυτό μας ή από τρίτους, με σεβασμό της δικαιώματα σε όλα τα μέσα, ειδικά στα έντυπα μέσα ενημέρωσης ·
11.6 Η παραχώρηση δικαιωμάτων περιλαμβάνει επίσης τη μερική χρήση του περιεχομένου καθώς και το δικαίωμα σύνδεσης με άλλα έργα και τη χρήση τους σε συνδυασμό με άλλα έργα.
11.7 Η Wort & Bild Verlag δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα στα οποία σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτους προσωρινά ή μόνιμα χωρίς να λάβει περαιτέρω συγκατάθεση και να παραχωρήσει σε τρίτους προσωρινά ή μόνιμα αντίστοιχα δικαιώματα και να χορηγήσει άδεια άσκησης των δικαιωμάτων.
11.8 Τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την Ενότητα 11 Wort & Bild παραχωρούνται επίσης στους νόμιμους διαδόχους της Wort & Bild Verlag.

12. Τεχνικά μέτρα προστασίας

Η Wort & Bild έχει το δικαίωμα να λάβει τεχνικά μέτρα για την αποφυγή της χρήσης πέρα ​​από το επιτρεπόμενο πεδίο εφαρμογής, ιδίως για την εγκατάσταση κατάλληλων φραγμών πρόσβασης. Ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει συσκευές, προϊόντα ή άλλα μέσα που αποσκοπούν στην παράκαμψη ή υπέρβαση των τεχνικών μέτρων της Wort & Bild Verlag. Σε περίπτωση παραβίασης από τον χρήστη, η Wort & Bild δικαιούται να αποκλείσει αμέσως την πρόσβαση του χρήστη. Περαιτέρω δικαιώματα και αξιώσεις της Wort & Bild Verlag, ιδίως οι αξιώσεις αποζημίωσης, παραμένουν ανεπηρέαστες.

13. Τερματισμός, τερματισμός της χρήσης · Διαγραφή και ανωνυμοποίηση
13.1 Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χρήστη και, συνεπώς, τη συμμετοχή του στον προσωπικό χώρο των πυλών υγείας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να αιτιολογεί. Για να γίνει αυτό, μπορεί να ζητηθεί η λειτουργία που παρέχεται στον ιστότοπο και να γίνει η αντίστοιχη δήλωση κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να κάνει μια αντίστοιχη δήλωση στέλνοντας ένα email ή στέλνοντας ένα γραπτό μήνυμα ταχυδρομικώς.
13.2 Η Wort & Bild έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση χρήστη και συνεπώς την ιδιότητα μέλους του χρήστη ανά πάσα στιγμή χωρίς να δώσει λόγους με προειδοποίηση 2 εβδομάδων έως το τέλος του μήνα.
13.3 Επιπλέον, η Wort & Bild μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χρήστη για σημαντικό λόγο ανά πάσα στιγμή με άμεσο αποτέλεσμα. Ένας σημαντικός λόγος υπάρχει ιδιαίτερα εάν η Wort & Bild είναι παράλογο να συνεχίσει τη σύμβαση χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της μεμονωμένης υπόθεσης και σταθμίζοντας τα συμφέροντα του χρήστη και της Wort & Bild Verlag. Σημαντικοί λόγοι είναι, ιδίως, η παραβίαση των νόμιμων διατάξεων από τον χρήστη, η επανειλημμένη παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του χρήστη και η βάσιμη ανησυχία ότι η συμπεριφορά του χρήστη μπορεί να βλάψει τη φήμη των πυλών υγείας ή του Wort & Bild Verlag.
13.4 Μετά τη λήξη της σύμβασης χρήστη, η Wort & Bild διασφαλίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη, το προσωπικό προφίλ του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αρχείων εικόνας που ενδέχεται να έχουν οριστεί, καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, δεν μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση από άλλους χρήστες και ότι διαγράφονται μετά από περίοδο διατήρησης 90 ημερών, εκτός εάν η Wort & Bild χρειάζεται αυτά τα δεδομένα για να διεκδικήσει αξιώσεις εναντίον του χρήστη.
13.5 Αναρτήσεις και σχόλια που ο χρήστης δημοσίευσε πριν από τον τερματισμό παραμένουν - εκτός αν τα διαγράψει η Wort & Bild - εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα στο κοινό μετά τον τερματισμό. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του ονόματος του χρήστη από τα κείμενα των συνεισφορών ή των σχολίων.

14. Ευθύνη για ελαττώματα · Ευθύνη για συνδέσμους
Εξαιρείται η ευθύνη της Wort & Bild Verlag για υλικές ατέλειες και ελαττώματα του τίτλου, εκτός εάν το ελάττωμα αποκρύπτεται δόλια.
Η Wort & Bild δεν έχει καμία απολύτως επίδραση στον τρέχοντα και στο μελλοντικό σχεδιασμό και στο περιεχόμενο της τηλεμέσων, των επικοινωνιών ή άλλων πληροφοριών από άλλους παρόχους υπηρεσιών που συνδέονται μέσω συνδέσμων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Wort & Bild απομακρύνεται ρητά από το σχεδιασμό και το περιεχόμενο των αντίστοιχων τηλεμέσων, επικοινωνιών ή πληροφοριών.

15. Υποχρέωση του χρήστη για αποζημίωση
15.1 Ο χρήστης υποχρεούται να εξαιρέσει την Wort & Bild, τους υπαλλήλους της, τους συντονιστές και άλλους εκπροσώπους της Wort & Bild Verlag από όλες τις αξιώσεις τρίτων έναντι αυτών λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους μέσω του περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη στο πύλες υγείας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου Ισχυρίζεται παράνομη χρήση των πυλών υγείας από τον χρήστη. Ο χρήστης αποζημιώνει την Wort & Bild, τους υπαλλήλους της, τους συντονιστές και άλλους συναφείς πράκτορες για όλα τα έξοδα που προκύπτουν λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για νομική υπεράσπιση με τον νόμιμο συντελεστή. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του χρήστη δεν υφίστανται εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος για την εν λόγω παράβαση.
15.2 Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Wort & Bild και τους συντονιστές αμέσως, αλήθεια και πλήρως όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σε αυτόν σε περίπτωση αξίωσης από τρίτους και να παρέχει υλικό που είναι απαραίτητο για την εξέταση των αξιώσεων και την υπεράσπιση.
15.3 Όλα τα περαιτέρω δικαιώματα και αξιώσεις της Wort & Bild Verlag, των υπαλλήλων της, των συντονιστών και άλλων εκπροσώπων της Wort & Bild Verlag παραμένουν ανεπηρέαστα.

16. Περιορισμός ευθύνης
16.1 Η Wort & Bild ευθύνεται στο πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων για ζημίες που οφείλονται σε τραυματισμό σε ζωή, άκρα ή υγεία, καθώς και για ζημιές που οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της Wort & Bild Verlag, ενός από τους νόμιμους εκπροσώπους της ή ένας από τους αντιπροσώπους του.
16.2 Η ευθύνη βάσει του Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντος, εάν ισχύει, παραμένει ανεπηρέαστη.
16.3 Διαφορετικά, αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Wort & Bild Verlag.
16.4 Οι ανωτέρω προβλέψεις εφαρμόζονται κατ 'αναλογία στην ευθύνη σε σχέση με την επιστροφή σπαταλημένων δαπανών.
16.5 Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν επίσης υπέρ των υπαλλήλων της Wort & Bild Verlag, των συντονιστών και άλλων εκπροσώπων της Wort & Bild Verlag.

17. Προστασία δεδομένων
17.1 Η Wort & Bild συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για να παρέχει τις πύλες υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ιδίως τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του Νόμου περί Τηλεμέσων, σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας δεδομένων στις πύλες υγείας και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη συγκατάθεση του χρήστη για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών του δεδομένων.
17.2 Ο τύπος, το εύρος και ο σκοπός της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων χρήστη εξηγούνται στη δήλωση προστασίας δεδομένων, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου "Προστασία δεδομένων".

18. Μελλοντικές αλλαγές σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις
18.1 Η Wort & Bild διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει.
18.2 Εάν ο χρήστης αντιταχθεί στην αλλαγή, η Wort & Bild δικαιούται να τερματίσει σωστά τη συμβατική σχέση με τον χρήστη με χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων ημερών μετά την παραλαβή της ένστασης.
18.3 Η τρέχουσα έκδοση των όρων και προϋποθέσεων δημοσιεύεται στις πύλες υγείας και μπορείτε να έχετε πρόσβαση εκεί.

19. Γενικές διατάξεις

Ο νόμος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τη νομική αιτία, αλλά εξαιρούνται όλες οι νομικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε άλλο νομικό σύστημα. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο αποκλειστικά σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία.


20. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1. Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα διαδικτυακής επίλυσης διαφορών στο Διαδίκτυο με τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.
2. Ο πωλητής δεν είναι ούτε υποχρεωμένος ούτε πρόθυμος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.

ενημερώθηκε 11/11/2020